నల్గొండ

Monday 27th of May 2024

నల్గొండ

మునగాల: ఆల్‌ ఇండియా గ్రామీణ డాక్‌ యూనియన్‌, నేషనల్‌ యూనియన్‌ ఆఫ్‌ గ్రామీణ ...

చిలుకూరు గ్రామానికి చెందిన కొడారు శ్రీనివాస్‌రావు(41) బుధవారం అనారోగ్యంతో ...

కాయ తొలిచే పురుగు కాయలను రంధ్రం చేసి లోపలి భాగాన్ని తినడం వలన కాయ రాలిపోవడ...