ప్రకాశం

Thursday 22nd of February 2024

ప్రకాశం

సాగునీటి ప్రాజెక్టుల పట్ల చంద్రబాబు సర్కారు నిర్లక్ష్యం శాపంలా పరిణవిుం...

మద్దిపాడు: స్థానిక పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఏఎస్సైగా పనిచేస్తున్న వెంకట లక్ష్మ...

పాఠశాలల్‌ఓల విద్యార్థులకు మెనూ ప్రకారం నాణ్యమైన భోజనం అందించాలని ఆంధ్రప...