వంటలు

Saturday 13th of July 2024

వంటలు

ఈ ఏడాది ముగింపు దశకు చేరుకుంది. మరికొన్ని రోజుల్లోనే 2024లో అడుగు పెట్టబోతున...

స్వీట్‌ కార్న్‌– తోటకూర గారెలు తయారీకి కావల్సినవి: లేత స్వీట్‌ కార్న్‌ గి...

'మ‌నం తినేవాటిలో అనేక‌ పదార్థాలుంటాయి. అందులో మెత్త‌వైనా ఉండొచ్చు, గ‌ట్టి...