పార్వతీపురం మన్యం

గుమ్మలక్ష్మీపురం: మండలంలోని తాడికొండ గ్రామ సమీపంలోని గౌడుగూడ సెంటర్లో హా...

జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రజలకు సంక్షేమంతో పాటు అభివృద్ధి పనులకు అధ...

ఈ నెల 15న మండల స్థాయి, 23న జిల్లాస్థాయి వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు ఏర్పాట్లు పూర్త...