హాలీవుడ్

Sunday 16th of June 2024

హాలీవుడ్

సినిమా అంటే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్. మన నిజ జీవితంలో జరగని వాటిని ఎక్కువగా సినిమ...

మిస్​ యూనివర్స్ 2023 టైటిల్‌​ను నికరాగ్వా భామ నిలిచింది. నికరాగ్వా దేశానికి ...

అమెరికన్‌ ప్రముఖ నటుడు మాథ్యూ ఫెర్రీ (54) ఇక లేరు. లాస్‌ ఏంజిల్స్‌లోని స్వగృ...