మీకు తెలుసా?

Sunday 16th of June 2024

మీకు తెలుసా?

1.స్వామినారాయణ అక్షరధామ్ దేవాలయం :న్యూఢిల్లీ 2. బృహదీశ్వర దేవాలయం: తంజావూర...

1.భారతదేశంలో అధికంగా ‘పాల ఉత్పత్తిని’ చేసే రాష్ట్రం ఉత్తర ప్రదేశ్‌ 2.'గనిమ...

1. వైష్ణో దేవి ఆలయం, జమ్మూ & కాశ్మీర్ 2.మానసా దేవి ఆలయం, ఉత్తరాఖండ్ 3. చాముండా ద...