నిర్మల్

Sunday 16th of June 2024

నిర్మల్

● నిర్మల్‌లో 58,146 మంది.. ● ముధోల్‌లో 49,258 మంది.. ● ఖానాపూర్‌లో 46,530 మంది దూరం ● 378 పోస...

కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఆరు గార్యంటీల్లో భాగంగా ఈ నెల 9వ తేదీ మధ్యాహ్నం నుంచి ఆర...

పంచాయతీ పాలకవర్గాల పదవీకాలం నెలరోజుల్లో ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా పంచా...